Styret

Styreoversikt 2016-2017

Eit felles styre for lokalforening og hjelpekorpset

Lokalstyret

  • Leiar: Monika Lysne
  • Nestleiar: Runar Halland Flæte
  • Operativ/styremedlem: Øyvind Lysne
  • Styremedlem: Robert Einemo
  • Styremedlem/kasserar: Bjørn Skalle
  • Styremedlem leiar omsorg: Anne Grøttebø
  • Vara: Johannes Halland
  • Vara: Amalie Standal

Leiar Monika Lysne har e-postadresse monika.lysne@laerdal.kommune.no

Post kan sendast anten til postboks adressa PB 25 eller til Monika Lysne, 6887 Lærdal.

Lokalråd Omsorg

Har valgt styre for perioden 2016-2017.

Har arbeidande styre, med desse

  • Leiar: Anne Grøttebø,
  • medhjelparar Aslaug Grøttebø og Gerd Anne Skalle

Leiar Anne Grøttebø har postadresse, Øyragata 27, 6887 Lærdal.

Anne har epost adresse: grottebo@online.no

Hjelpekorps

Alarmtelefon Hjelpekorps 942 77 952v

e-postadresse monika.lysne@laerdal.kommune.no / lrkh@alb.no

Mail adresse til røde kors huset er framleis laerdalrk@sogn.no

Organisasjonskart/ styrestruktur

Organisasjonkart kan lastes ned her: Organisasjonskart
Beskrivelse av styrestrukturen kan lastes ned her: Styrestruktur for Lærdal Røde Kors