Styret

Styreoversikt 2015-2016

Eit felles styre for lokalforening og hjelpekorpset

Lokalstyret

 • Leiar: Monika Lysne
 • Nestleiar: Linn Didriksen Solsvik
 • Operativ/styremedlem: Øyvind Lysne
 • Styremedlem: Åslaug Golf Kaardal
 • Styremedlem/kasserar: Bjørn Skalle
 • Styremedlem leiar omsorg: Anne Grøttebø
 • Vara: Johannes Halland
 • Vara: Amalie Standal

Leiar Monika Lysne har e-postadresse monika.lysne@laerdal.kommune.no

Post kan sendast anten til postboks adressa PB 25 eller til Monika Lysne, 6887 Lærdal.

Lokalråd Omsorg

Har valgt styre for perioden 2015-2016.

 • Leiar: Anne Grøttebø.
 • Nestleiar: Aslaug Grøttebø
 • Styremedlem: Gerd Skalle

Leiar Anne Grøttebø har postadresse, Øyragata 27, 6887 Lærdal.

Anne har epost adresse: grottebo@online.no

Hjelpekorps

Alarmtelefon Hjelpekorps 942 77 952v

e-postadresse monika.lysne@laerdal.kommune.no / lrkh@alb.no

Mail adresse til røde kors huset er framleis laerdalrk@sogn.no

Organisasjonskart/ styrestruktur

Organisasjonkart kan lastes ned her: Organisasjonskart
Beskrivelse av styrestrukturen kan lastes ned her: Styrestruktur for Lærdal Røde Kors