Heim

Røde Kors Lærdal har i dag 235 medlemmar. Lokallaget har eige lagshus på Bergo med gode møterom og beredskapslager.

Røde Kors Lærdal har 2 operative grupper: Hjelpekorpset (del av redningstenesta) og Besøkstenesta (aktivt omsorgsarbeid).

Aktuelt